dinsdag 17 juni 2014

BI / informatiemanagement

Ik ben werkzaam als Business Intelligence-specialist.

Business Intelligence is in mijn ogen een soort containerbegrip. Iedereen kan er in stoppen wat hij wil en iedereen gaat daarbij helaas uit van veronderstelling dat telkens hetzelfde bedoeld wordt. Het is daarmee vergelijkbaar als termen als kwaliteit, competent, dynamisch. Doordat deze termen zoveel betekenen, betekenen ze tegelijkertijd niets. In hoeveel vacatures staan termen als competente medewerker gevraagd in dynamische organisatie die kwalitatief hoogwaardige producten levert? Containerbegrippen zijn de afvalbakken van onze taal. De lezer moet zelf maar bedenken wat de schrijver precies bedoeld. Hetzelfde geld voor Business Intelligence. Gemakkelijk haal je honderd definities van internet.

Business Intelligence is een begrip geworden waar veel verwarring is ontstaan. Het begrip wordt enerzijds gehanteerd voor de intelligence-activiteiten voor de gehele onderneming. Anderzijds wordt BI als aandachtsgebied gebruikt voor het intelligent omgaan met data en informatie met behulp van softwareproducten. Men kan zich afvragen of er hier dan sprake is van Intelligence. Iemand als Joseph Rodenberg heeft daarom een concept ontwikkeld waarin hij Business Intelligence, Competive Intelligence(CI) en Organisational Intelligence(OI) onderscheidt die gezamenlijk leiden tot Enterprise Intelligence(EI). Een goed doordacht geheel, maar bij veel schrijvers lijken CI, OI en EI onder Business Intelligence te vallen. Duidelijk is dat je of naast BI andere termen moet toestaan, zoals Rodenberg doet, of BI breed genoeg moet definiƫren om de andere begrippen te omvatten. De tweede optie lijkt de overhand te hebben. BI is dan een soort overkoepelende term. BI dient dan meer in te houden dan een softwareproduct en ook aandacht te hebben voor zaken als de zachte kant van BI, ongestructureerde en externe gegevens.

Voor mij is Business Intelligence vooral een middel en niet een doel op zichzelf. Het uiteindelijke doel is dat besturingsvraagstukken opgelost worden door middel van Business Intelligence. Eigenlijk gaat het over informatiemanagement, al klinkt dat misschien minder cool.

In dit blog doe ik verslag van boeken die ik over BI heb kunnen lezen. Hoe we het ook noemen, het blijft een machtig interessant gebied met veel facetten.
1 Inleiding BI/Informatiemanagement: wat is BI? Den Hamer, van Beek
2 De informatie opslaan: hoe kunnen we informatie het best opslaan?
3 De informatie structuren: over procesmanagment, scorecards, cockpitten
4 De informatie gebruiken, beslissen: psychologie
5 Informatieontwikkelingen:  digitalisering, big data, globalisering


Geen opmerkingen:

Een reactie posten