zondag 15 juni 2014

De cockpit van de organisatie - Kerklaan

De cockpit van de organisatie - Kerklaan, Kingsma, van Kleef - Kluwer

Een  boek, bestemd  voor managers, bestuurders, consultants, projectmanagers, adviseurs, kwaliteitsmanagers, en iedereen die in zijn werk te maken heeft met Business Intelligence. 

Kortom: iedereen die betrokken is bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie. 
Het is een zeer aardig  boek, volledig gericht op de praktijk. Het behandelt de  implementatie en het gebruik van een Organisatiecockpit. De tekst is gelardeerd met advieservaringen, voorbeelden en schema's. Een standaardwerk in prestatiemanagementland. 

Om strategisch te kunnen manoeuvreren, moet de organisatie een stevig beroep doen op de adaptiviteit en flexibiliteit van medewerkers. 
Elke organisatie zou zijn strategie in een cockpit op maat moeten kunnen onderbrengen. Dit is de centrale gedachte van de Organisatiecockpit, een compleet model voor prestatiemanagement. 
Met dit concept is het mogelijk om een specifieke set prestatie-indicatoren voor de eigen organisatie te ontwikkelen.
Visie, focus, actie. Daar draait het allemaal om. Zonder visie geen strategie, zonder strategie geen indicatoren en zonder indicatoren geen gerichte actie. 
Flexibiliteit en maatwerk staan voorop. En om zelf aan de juiste indicatoren te komen krijgt u vier bruikbare 'aanvliegroutes' aangereikt. 
Deze routes worden toegelicht met uitgebreide casestudies van ANWB, Univé E-business, Parkeren Den Haag en Giant Europe Manufacturing.


centrale vragen in het boekzijn:
wat is een indicator, hoe bouw je een cockpit, hoe kun je dit aanpakken?
Kerklaan e.a omschrijven dit met behulkp van drie soorten plannen: 
1 Het informatieplan, 
2 Het meetplan en 
3 Het actieplan.

Wat is een indicator? (H2)
eigenchappen van goede indicatoren:
- simpel
- zichtbaar en informatief
- motiverend en beïnvloedbaar
- onderdeel van beleid
- bevorderen klantgerichtheid
- opgesteld met betrokkenen

1 Informatieplan (H3/4)
Het bepalen van de zoekvelden
Kerklaan onderscheidt vier aanpakken gebaseerd op stijl van leiding geven (stimuleren of beheersen) en heersende problematiek (consolideren of beheersen)
1.consolideren en stimuleren: systeem/procesmodel
2.innoveren en stimuleren: horizontale aanpak, QFD, het laten aansluiten van alle schakels van het primaire proces.
3.consolideren en beheersen: verticale aanpak, QPD, topdown, begint bij top. visie wordt omgezet in duidelijke doelstellingen
4.innoveren en beheersen: KSF, Balanced scorecard 

2 Meetplan (H5)
Maatstaven moeten bepaald worden. Normen moeten vastgesteld worden. Vervolgens moet een meetsysteem ontwikkeld worden en afspraken gemaakt worden over de rapportage.

3 Actieplan (H6)
Het gaat er hier om het plan-do-check-act-wiel (Demming-cirkel) aan het rolen te krijgen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten