zondag 15 juni 2014

De organisatie van business intelligence - Pieter den Hamer

De organisatie van Business Intelligence - Pieter den Hamer

Dit boek tracht een duidelijk beeld te geven wat business intelligence inhoud en wat het op kan leveren. Door gebruik van slimme, in de praktijk bewezen, instrumenten zoals de Business Intelligence Navigator en de BI Maturity Matrix, wordt uiteengezet hoe hoe business intelligence effectief ingezet kan worden voor het ondersteunen van de bedrijfsdoelstellingen. Er is veel aandacht voor de bedrijfskundige aspecten van BI. 
Dit boek biedt een helder en compleet overzicht over Business Intelligence. Een bijzonder prettig leesbaar boek

Den Hamer hanteert als definitie van BI : 

BI is het afgerichte proces, met bijbehorende voorzieningen, om gegevens  te verzamelen, te analyseren en als resultaat daarvan verkregen informatie toe te passen.

Den Hamer gaat uitgebreid in op de BI-cyclus. Zijn BI cyclus bestaat uit drie stappen verzamelen, analyseren en distribueren. De cyclus wordt bij den Hamer voorafgegaan door richten.

Den Hamer neemt de stap “Richten” niet op in de cyclus.

Deel 1: Op koers met business intelligence
1. Nut en noodzaak van BI
2. BI-ambities
3. Het richten van BI

Deel 2: Instrumenten voor business intelligence
4. De BI-gereedschapskist
5. Instrumenten voor verzamelen
6. Instrumenten voor analyseren
7. Instrumenten voor toepassen.
8. BI-patronen

Deel 3: Business intelligence in de praktijk
9. BI-toepassingen
10. BI-projecten


11. BI-ambities en - ontwikkeling

Geen opmerkingen:

Een reactie posten