woensdag 24 juni 2009

BI uitdagingen en BI trends

De BI-wereld is volop in ontwikkeling. Projecten met lange doorlooptijd zijn steeds minder acceptabel (waren ze dat ooit?), nieuwe technologische ontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden. Open source doet ook bij BI zijn intrede. Bij de klant blijft dit ook niet onopgemerkt. Hij wordt veeleisender en zal nog veeleissender worden. Veel nieuwe leveranciers springen op deze kansen in en worden vervolgens al dan niet opgeslokt door de traditionele spelers. Voor de BI-consultant veranderd er ook van alles. De traditionele datawarehousess en datamarts zullen blijven bestaan, maar dit zal niet meer de vanzelfsprekende oplossing zijn voor alle organisaties.Voor welke uitdagingen staat BI, wat zijn de huidge BI trends?

Op internet raak je niet uitgelezen als je op BI gaat googelen. Enerzijds is het aantal hits indrukwekkend. Anderzijds lijken een aantal onderwerpen/trends steeds terug te keren.
Ik probeer hier alles wat ik lees een beetje een plaats te geven. Wanneer ik de literatuur/internet op BI-gebied volg, zie ik een aantal trends terug komen. Ik zie de volgende relatie tussen problemen/uitdagingen van BI en de huidige trends in de BI-wereld. Vergeet ik hier nog belangrijke BI-trends? uitdagingen?


Maatschappelijk/ Economische ontwikkelingen
Door de crisis en de opkomende concurrentie moeten oplossingen goedkoper, goede informatie wordt van groter belang en er moet kunnen worden ingesprongen op nieuwe omstandigheden. Traditionele BI-oplossingen zijn echter vaak inflexibel(1), duur(2) en traag(3) en leveren onbruikbare informatie op(4).

(1)Klassieke BI oplossingen zijn te weinig flexibel en moeilijk aanpasbaar
Flexibelere architecturen, zoals datavault spelen hier op in.

(2)Klassieke BI oplossingen zijn (te) duur. Open source-varianten lijken serieuze alternatieven te bieden. Ook komen andere oplossingsrichtingen op zoals zijn Appliance, model-driven oplossingen, in memory

(3)Klassieke BI oplossingen zijn hebben een lange doorlooptijd. Aandacht voor (agile) ontwikkel- en projectmethodes.

(4)Klassieke BI-olossingen leveren onbruikbare informatie op.
Door de toenemende concurrentie is een meer proactieve houding nodig;
Er is een BI vereist die de bedrijfsstrategie ook ter discussie stelt en blinde vlekken bloot legt en geen wall-papers levert.

Om goed te kunnen concurreren is ook meer aandacht voor analytics en ongestructureerde data nodig.

Techologische ontwikkelingen

Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden(1), stelt oude vanzelfsprekendheden ter discussie(2) maar verhoogt ook de verwachtingen(3)

(1)Nieuwe technologische mogelijkheden, nieuwe spelers
Nieuwe spelers op de markt die gebruik maken van nieuwe technologieën; Open source, Appliance

(2)Grotere snelheid technologische veranderingen Nieuwe ontwikkelingen stellen ontwerpkeuzes ter discussieAllerlei redenen waarom vroeger voor een bepaalde oplossing is gekozen staan nu opnieuw ter discussie. Klassieke DWH-architectuur is lang de voor de hand liggende oplossing geweest. Lees van der Lans die hier vraagtekens bij zet.

(3)Verwachtingen worden hoger
Door de technologische ontwikkelingen (internet etc.) zullen ook de verwachtingen stijgen. Net als huisartsen te maken hebben met patiënten die op internet hun ziekte al volledig hebben uitgeplozen zullen ook klanten van BI mondiger en meer veeleisender worden. Klanten zullen niet meer vele duizenden euro’s betalen voor software die wat rapportjes levert.


De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen versterken elkaar bovendien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten