woensdag 24 juni 2009

Gevaren voor de BI-cyclus

Wat zijn de mogelijke oorzaken van een niet goed lopende BI-cyclus.
Een inventarisatie per fase.

Gevaren bij richten
- Deze hele fase wordt dikwijls overgeslagen
- Impliciete aannamen; het richting geven vind onbewust plaats
- Niet systematisch; onvoldoende gekoppeld aan de doelstelling van het BI-proces
- Niet regelmatig heroverwogen.

Gevaren bij het verzamelen
- Grootste probleem zit in het identificeren en benaderen van de bronnen. Reden hiervoor is de enorme toename in het aantal bronnen.

Gevaren bij analyse
- Probleem is dat de voor de analyse benodigde kennis vaak in de organisatie verspreid is. Rol van beslisser, gegevensverzamelaar en analist worden door verschillende personen in de organisatie ingenomen.


Gevaren bij verspreiden en gebruiken (gebruik of beslisfase)Verspreiden
Probleem van adressering; Wie moet de analyses krijgen.
De naam van de vraagsteller is vaak niet bekend. Vaak is dit een afdeling. Afstemming en vooral het afgestemd houden van de vraag is daarom aak een groot probleem.
GebruikenBij gebruiken gaat het om de besluitvorming
Besluitvorming is het proces dat een probleem definieert, alternatieve oplossingen genereert, criteria vaststelt, alternatieven weegt en ten slotte kiest.

Belangrijkste bedrijfsinformatie zit niet in de computers maar in de hoofden van de managers.
Dit is een belangrijk gegeven voor BI. Managers beslissen veelal intuïtief en niet op basis van rapporten. Een manager is geen bedachtzame plannenmaker, reageert direct op stimuli. Zijn vaak verzot op zachte informatie. Reden: ze willen op tijd zijn.
“De manager die niet toegankelijk is voor het telefoontje dat men zijn grootste klant heeft zien golven met zijn grootste concurrent, kan in het eerstvolgende kwartaalverslag wel eens een flinke terugval in de verkoopcijfers zien, maar dan is het te laat.”
In sommige gevallen dienen rapportages slechts als muurschilderingen. Tijdigheid is dan ook van groot belang.
Bij Business Intelligence-projecten ligt de hardste noot om te kraken vaak niet op het technische vlak maar op het menselijke vlak. In een artikel in Business Process Magazine doe ik een poging een kapstok te bieden om deze menselijke factor, die ik indeel in persoonlijke, sociale en politieke factoren, systematisch in kaart te brengen.

overige gevaren BI-cyclus
Het kan een probleem zijn als de BI-cyclus te traag verloopt. Tussen verzamelen en beslisen zit door de ETL-batch-processen vaak minimaal een dag. Op actuele gebeurtenissen kan hierdoor niet worden ingespeeld. BAM (Business Actitivity Monitoring) gaat over het real-time bewaken van (operationele) processen. Kan BAM tgt. met een DWH ingeicht worden, zijn hier concepten voor?
Ik heb meegemaakt dat het management de DWH-gegevens als te traag bestempelde en allerlei queries voor ad-hocrapportages werden opgesteld.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten