vrijdag 3 juli 2009

Kennismanagement en BI


Vraagstelling: Wat is de relatie tussen kennismanagement en BI/DWH? Hoe vullen ze elkaar aan?

Kennismanagement
Kennismanagement is het wetenschapsgebied en de praktische vaardigheden die zich bezig houden met het beheersen van de productiefaktor kennis (wiki)

Kennismanagement gaat over het verbeteren van de interne kennisdeling, kennisproductie en kennisborging. Kennismanagementheeft tot doel kennis als productiefactor te optimaliseren. Eeen van de instrumenten die kennismanagement kan inzetten is BI.

Wat is kennis?
Kennis is een combinatie van georganiseerde ervaringen, waarden, informatie en inzichten die een raamwerk vormen voor het evalueren van nieuwe ervaringen en informatie. (Weggeman)
Weggeman stelt dat kennis een persoonlijk vermogen is, dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Kennis moet gezien worden als een product van de informatie, ervaringen, de vaardigheden en de attitude waarover iemand op een bepaald moment beschikt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen kennis. Impliciete kennis en expliciete kennis. Impliciete kennis is persoonsgebonden kennis die subjectief is van aard. Expliciete kennis is objectief van aard. Dit is het informatiegedeelte van kennis. In de volgende formule wordt dit duidelijk gemaakt.


In formulevorm K=I.EVA
I=informatie=expliciete kennis=weten
EVA=impliciete kennis=kunnen, mogen, willen

Uitgaande van het onderscheid tussen impliciete kennis en expliciete kennis onderscheiden Nonaka en Takeuchi vier vormen van leren

Type Leerprocessen
Van impliciete kennis naar impliciete kennis: Socialiseren, afkijken, meester-gezel
Van Impliciete kennis naar expliciete kennis: Externaliseren,
Van Expliciete kennis naar expliciete kennis: Studeren, nieuw combinaties vinden
Van Expliciete kennis naar impliciete kennis: Internaliseren, learning by doing
(Leerprocessen volgens Nonaka en Takeuchi)

BI kan helpen bij deze leerprocessen. Vooral bij expliciete kennis; implciete kennis als uitdaging
Met BI streven we naar de omzetting van ruwe gegevens tot informatie en nieuwe kennis.

BI is gericht op het systematisch verzamelen en analyseren van kennis.

KM en BI/DWH zullen verder moeten integreren? Hoe? Wordt vervolgd.Geen opmerkingen:

Een reactie posten