woensdag 1 juli 2009

BI in een platte wereld

Vraagstelling: Daniel Friedman beschrijft in zijn boek ‘de aarde is plat’ de gevolgen van de globalisering. Hoe ziet BI in een platte wereld eruit.

In zijn boek ‘de aarde is plat’ beschrijft Friedman hoe de aarde de afgelopen decennia plat is geworden. Een tiental krachten heeft gezorgd voor een globaliserende wereld, startend op 9 november 1989, met de val van de Berlijnse Muur. Via de beursgang van Netscape, het ontstaan van workflowsoftware beschrijft Friedman de trends outsourcing, offshoring en supply-chaining. Door internet en open sourcing wordt kennis breed beschikbaar en is het mogelijk deel te nemen aan de economie als je de beschikking over een computer met internetverbinding hebt.

De huidige ontwikkelingen laten slechts het topje van de ijsberg zien. Er is een fundamentele verschuiving gaande in de manier hoe mensen samen werken en zaken doen. De gedachte dat als straks de crisis voorbij is alles weer bij het oude is kan daarom wel eens onjuist blijken. Wat betekend dit voor de BI-markt, voor de markt van de bedrijfsinformatie. Hoe ziet BI in een platte wereld eruit?

Friedman schrijft over een tweedeling: de aanraakbaren en de onaanraakbaren. De aanraakbaren zijn alle mensen wiens baan in de nieuwe platte wereld in gevaar is.Wie zijn de aanraakbaren en de onaanraakbaren in de nieuwe BI-wereld?

Allereest de gebruiker
Voor de gebruiker van Bedrijfsinformatie verandert het nodige in een platte wereld. Mensen komen meer en meer in een situatie van continue partiële (..wie) aandacht en dart geld ook voor BI-gebruikers. Continu bestookt met e-mails, (mobiele) telefoontjes houdt hij zich voortdurend met verschillende zaken tegelijk bezig. Er is een overvloed aan informatie, alles op te zoeken. De Toestand waarin beslisser beslist is laatste decennia dan ook flink veranderd. Ook is de gebruiker veeleisender, geworden; het moet sneller, meer, mooier. Kortom: We hebben te maken met veeleisende klanten, overspoeld door informatie

De aanbieders van BI
Aanbieders van BI wil ik hier in de volgende vier groepen indelen:
1 makelaars in mankracht
2 aanbieders van mankracht
3 aanbieders BI-projecten

1 Makelaars in mankracht
Een makelaar is een tussenhandelaar. Zijn toegevoegde waarde zit hem erin dat hij partijen bij elkaar kan brengen, doordat hij een monopolie in informatie bezit. Makelaars zijn niet alleen in de huizenbranche actief maar ook in de BI (ICT)-branche. Zoals Jeff Jarvis in WZGD (Wat Zou Google Doen?) omschrijft komt de makelaarsfunctie in het internettijdperk meer en meer onder druk te staan. Makelaars hebben lange tijd veel kunnen verdienen doormiddel van hun informatiemonopolie. . Door internetmogelijkheden, social networks komt deze functie ernstig onder druk te staan. Ik verwacht dat de situatie waarbij tussenpersonen veel aan BI-ers verdienen zonder er veel voor te doen hierdoor ook zal veranderen. Klanten zullen er meer en meer achter komen dat ze te veel betalen. Na het verdwijnen van de makelaarsfunctie zie ik slechts plaats voor enerzijds de minimale organisatie(2) en anerzijds het BI-consultancy-buro+.(3)

2 Verhuurders van mankracht
Dit is de minimale organisatie. Een organisatie met zo weinig mogelijk overhead. Bij voorkeur geen kantoor. Veelal ZZP-ers, al dan niet in een ZZP-verenigingen met portalen op internet.

3 BI-consultancy-buro+
Organisaties die meer kunnen leveren, een totaal project kunnen uitvoeren, die niet alleen mensen verhuren, maar een visie op BI hebben. Niet meer een verzameling in te zetten experts, maar een krachtig geheel van op elkaar aansluitende expertise.

De balans, de mix
Veel BI-bedrijven zullen een weg ertussen in willen bewandelen.Mankracht blijven verhuren en verder ontwikkeling tot consultancy-buro+.
Belangrijk bij het begaan van een middenweg is het zich realsieren dat gevaren van twee kanten kunnen komen. ZZPers kunnen concurreren mert laag tarief en de ontwikeling tot buro+ moet sterk genoeg zijn.

Wat is belangrijk voor BI in een platte wereld?
Wat bepaald welke BI-consultancy-organisaties in de toekomst gaan winnen? Het belang van google-sap neemt toe; zichtbaar/vindbaar zijn wordt belangrijker. Laten zien wat je kunt. Openheid wordt ook belangrijker! Inspelen op invloed van sociale netwerken, Linked-in, Blogs.Geen opmerkingen:

Een reactie posten