donderdag 25 juni 2009

INK en BI maturiteitsmodellen

Voor werkelijk effectieve BI kan niet worden volstaan met losstaande BI-projecten. Het is van belang BI integraal aan te pakken, waarbij alle projecten stap voor stap in de richting van een gemeenschappelijk doel van een leiden. Een indeling in een aantal aandachtsgebieden/dimensies/perspectieven kan hierbij helpen.

Het INK-model werkt met een aantal aandachtsgebieden en onderscheid een aantal fasen van volwassenheid. Een dergelijke aanpak kan ook voor BI gebruikt worden. Centennium heeft op dit principe de BI-succesroute gebaseerd. Hieronder een vergelijking

4 Perspectieven BI
Centennium onderscheid in zijn BI-succesroute de volgende perspectieven:
- Strategie
- Organisatie
- Technologie
- Processen

Het INK-model onderscheid tussen de volgende (organisatie)aandachtsgebieden:
- Leiderschap
- Strategie & Beleid
- Management van medewerkers
- Management van middelen
- Management van Processen

Een vergelijking levert het volgende op.


BI-Maturiteit
Het INK-model definieert vijf fasen van volwassenheid van bedrijf.
Op verschillende aandachtsgebieden kan een organisatie een verschillende maturiteit hebben. Het is goed als een organisatie zich op de verschillende gebieden ongeveer gelijk ontwikkeld.

Het is mogelijk een BI-maturiteit op soortgelijke wijze in kaart te brengen.
Op deze manier kan BI-ambitie en huidige situatie in kaart worden gebracht.

Fasen bij INK en bij BI

Eigenschappen per fase:

Fase 1
Ad-hoc beleid. Problemen krijgen aandacht als er klachten zijn.
Er is nog geen sprake van BI.

Fase 2
Processen zijn geïdentificeerd. Verbeteringen binnen de processen vinden plaats op basis van geconstateerde afwijkingen.
BI vind plaats lokaal op afdelingsniveau.

Fase 3
Systeem-orientatie; er wordt systematisch gewerkt aan verbeteren, de plan-do-check-act cyclus wordt toegepast
BI wordt geco├Ârdineerd aangepakt.

Fase 4
Er vind afstemming plaats met andere organisaties. Men werkt samen met andere bedrijven en partners.
BI wordt integraal aangepakt. Er is een integraal bedrijfsbreed BI-beleid

Fase 5
Het proces van continu verbeteren is in de structuur en de cultuur verankerd.
proces inrichten.
BI is volledig onderdeel van het bedrijfsbeleid.

Hieronder een overzicht van de diverse fases, waarbij ik een korte beschrijving per fase opgenomen heb.

Bronnen:

  • De organisatie van business intelligence - Pieter den Hamer
  • De intelligente organisatie - Daan van Beek
  • INK-model (diverse sites)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten