vrijdag 23 september 2016

Wijze van aanpak bij inrichten van KPI’s

Welke manieren van aanpak kunnen we onderscheiden bij het inrichten van dashboards/kpi's,

Interessnt is het onderscheid van Kerklaan.
consolideren/handhaven vs. innoveren/vernieuwen
stimuleren/bottum up/decentraal vs. beheersen/centraal/sturend

matrix
stijl van leiding geven: stimuleren of beheersen heersende problematiek: consolideren of innoveren
Dit levert 4 wijzen van aanpak op

Systeemaanpak en procesaanpak (consolideren en stimuleren)
Gaat uit van bestaande systemen. Systeem: eerst de begrenzing van het systeem bepalen, welke processen behoren wel tot het systeem en welke niet? De relevante processen worden met elkaar in verband gebracht met behulp van het systeemmodel. proces:proces van een afdeling org. functie wordt in kaart gebracht. focus bij interne klanten in organisatie.

Horizontale aanpak (innoveren en stimuleren) kern van aanpak is het laten aansluiten van alle schakels van het primaire proces. Begint met inventarisatie van de klantenwensen. Vervolgens worden klantenwensen vertaald naar karakteristieken van het eindproduct.

Verticale aanpak (consolideren en beheersen) Begint bij de top, die strategische visie ontwikkelt. Visie wordt omgezet in duidelijke doelstellingen. topdownvertaling van doelen, uitgangspunt is formeel beleid

Balanced scorecard (Innoveren en beheersen) gaat uit van een vertaling van de missie en de visie naar meetbare zoekvelden. Vier vragen staan centraal: hoe zien onze klanten ons? op welk gebied moeten we onze prestaties verbeteren? hoe zien we eruit voor aandeelhouders en andere financiers? kunnen we blijven verbeteren en groeien?

Daan van Beek onderscheid verder twee andere aanpakken de data-driven aanpak(gaat uit van de gegevensbronnen van de informatiesystemen) en de market-driven aanpak (gaat uit van informatiebehoefte)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten