donderdag 9 juli 2009

Het BI roadmap model

Vraagstelling: Wat is de relatie tussen BI projecten en BI processen? Hoe kunnen we dit schematisch weergeven?

BI-processen en projecten
Het BI-proces (ook wel BI-cyclus genoemd) is een continu proces van richten, verzamelen, analyseren en toepassen. Bij BI-projecten worden een aantal activiteiten uitgevoerd omhet BI-proces op een hoger nivo te brengen.

Een goed uitgangspunt om dit schematisch in kaart te brengen is hier de BI-succesroute zoals die is ontwikkeld door Centennium. De BI-succesroute is een universeel toepasbaar model om organisaties te helpen te komen tot een eigen BI-visie en een eigen route naar BI-succes. De BI-succesroute begint met het bepalen van de BI visie. Hier worden de ambities, de doelen en verwachtingen van de organisatie bepaald. Bij het BI assessment wordt de ambitie vergeleken met de huidige situatie en worden hiaten in kaart gebracht. Aan de hand van het BI assessment wordt een roadmap bepaald waarin stappen worden bepaald om de BI-ambities te realiseren. Schematisch is dit as volgt weer te geven.

BI-projecten kunnen m.i. gezien worden als onderdeel van de BI-roadmap. In de BI-roadmap wordt uitgestippeld hoe de BI-ambities verwezenlijkt kunnen worden en dit zal meestal projectmatig gebeuren. Een BI-project dient een bijdrage te leveren bij het verwezenlijken van de BI-ambities.

Perspectieven van BI
Voor werkelijk effectieve BI kan niet worden volstaan met losstaande BI-projecten. Het is van belang BI integraal aan te pakken, waarbij alle projecten stap voor stap in de richting van een gemeenschappelijk doel van een leiden. Een indeling in een aantal aandachtsgebieden (dimensies/perspectieven) kan hierbij helpen. Het INK-model werkt met een aantal aandachtsgebieden en onderscheid een aantal fasen van volwassenheid. Een dergelijke aanpak kan ook voor BI gebruikt worden. Centennium heeft op dit principe de BI-succesroute gebasseerd.

Hieronder een vergelijking tussen INK en het BI-model.
Het INK-model en het BI-maturiteitsmodel

relatie tussen (BI) project en proces
In onderstaand schema wordt de relatie tussen BI-project en BI-proces weergegeven. BI is een continu proces, dat bestaat uit een aantal stappen. Dit proces, ook wel de BI-cyclus genoemd, bestaat grofweg uit de volgende stappen: Richten, Verzamelen, Analyseren en Beslissen. Een BI-project richt een stukje BI in. BI-projecten kunnen in diverse stapjes worden onderverdeeld. Hieronder een in mijn ogen werkbare verdeling, waarbij een gedeelte via de watervalmethode en een gedeelte incrementeel (stapje voor stapje) wordt aangepakt.

BI projecten verschillen op bepaalde gebieden van reguliere ICT-projecten.
- BI projecten zijn vaak afdelings-, proces- en zelfs business unit overschrijdend;
- projecten bevatten een mix van strategie, technologie en gedrag en kennen doorgaans een hoog politiek gehalte;
- de business en ICT dienen zéér nauw samen te werken;BI systemen vormen voor het overgrote deel een afgeleide van de operationele systemen en hebben niet alleen betrekking op het operationele niveau, maar ook op het tactische en strategische niveau binnen organisaties;
- Er is een combinatie nodig van twee methodieken: de traditionele ‘waterval’ en de moderne iteratieve waarbij er incrementeel wordt ontwikkeld. De eerste methodiek is nodig voor de informatieanalyse en een uitgebalanceerde architectuur, waarna we met de laatste methodiek de verschillende increments realiseren; (zie Daan van Beek in zijn boek 'De Intelligente organisatie')

Hoe beter de BI-cyclus verloopt hoe intelligenter de organisatie. Per fase zijn er verschillende gevaren die het verloop van de BI-cyclus kunnen verstoren.
gevaren voor een goedlopende BI- cyclus, systematisch in kaart gebracht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten